ALAY

1/14/2013

0 Comments

 
Picture

ALAY 

Ang pag aalay ay bahagi na ng mga ritwal noon pa man.Ibat ibang kultura at tribu ay may  ibat ibang pamamaraan o proseso. Dito sa Pilipinas ay madalas natin naririnig ang pag-aalay ng manok o ng mga  hayop ,nga-nga ,alak, ibat ibang uri ng kakanin at mga bulaklak. 

Narito ang ilan sa mga kaalaman na aming nalikom sa pag sasabuhay bilang isang makabagong mga DIWATAAN.

  • BAKIT MADALAS SA ATING BANSA GINAGAMIT ANG MANOK ,BABOY,BAKA O KAMBING?
Sa pagkat ang pang araw-araw na  kinabubuhay ng ating mga ninuno o katutubo  ay ang pangangaso at kung inyong mapapansin ang mga hayop na kadalasang iniaalay ay kanila ring mga napangaso o kinakain. Sa ilang paniniwala na ang mga anito ay minsang naging tao kaya kung paano ituring at igalang ang kanilang sarili ay s'ya ring pag galang sa nkatatas na nilalang o ninuno.

  • PARA SAAN ANG BABOY,PUTI O ITM NA MANOK AT IBA PA?
Kadalasan ang PUTI na manok ay iniaalay sa mga simple o nakakababang mga ritwal tulad ng pag bas-bas ng isang tao ,bagay o lugar. halimbawa na rito ang ritwal ng "PADUGO" na kung saan pinapaduguan ang isang lugar tulad ng bagong bahay , tulay o daanan para mag bigay ng respeto sa mga nilalang o spirito na maaring naninirahan. Ang ITIM naman ay kadalasang iniaalay sa mga nakatatas na ritwal tulad ng pag taboy ng Masamang nilalang sa loob ng katawan ng isang tao o para bigyang diin ang pag-aalay( kung baga pag di nakuha sa puti sa itim naman) o kaya tulad ng mga pag bawi ng sumpa o paghingi ng isang paumanhin sa mga anito .May mga anito kasi na gusto ang itim o puti dipende sa mga sinyales na ipinapakita sa isang babaylan. Ang baboy,baka o kambing naman ay kadalasang inalay kapag may ritwal na pang maramihan o isang piging .Halimbawa ng pag alay ng baboy ng minsan kaming nagupnta sa Sagada para sa pananaliksik nakausap namin ang mag kapatid na IBALOY  ( nakitulog kami ) at na ibahagi nya sa amin na kapag ang matandang babae sa kanilang pamilya ay naka panaginip ng may mamatay dapat agad-agad na mag kakatay ng baboy at ipa mimigay sa kamag anak o kahit sa kanino man para mapigil ang pangitain.


Ngunit kadalasan  din ng mga katutubong pag alalay ay naka dipende  ito sa sasabiin ng babaylan. Dahil ang mga babaylan ang nakikipig usap muna sa mga Diwata  at kung anong napag kasunduan ay s'yang i aalay.

  • PAANO ANG TAMANG PAGKITIL NG ALAY?
Ilan sa popular na pag sasagawa nito ay isnasayaw muna ang napiling alay (sinasayawan kung malaki tulad ng baboy ) matapos nito ay tinatapik- tapik at papausukan ng sangkap o ng tabako. Sa iba naman ay binubuhusan ng alak tulad ng tuba,dadasalan at bibigyan ng basbas ng pag kasagrado.Matpos nito ay hahanapin ang litid sa leeg upang mabilis ang pag ka matay ng alay dahil kapag ang buhay ng alay ay matagal, ngangahulugang hindi ganap ang pag sasagwa.kadalasan sa mga babaylan ay inaaninag ang dugo upang humingi ng pag tanaw o sinyales ng pag sangayon.

  • MATAPOS ANG RITWAL ANO ANG GAGAWIN SA ALAY ? 
Maari itong kainin ngunit bago pa man ito timplahan  kaylangan ay alayan na ng bahagi ang anito o entidad.Maari din itong ilibing ng buo. sa iba naman ay niluluto muna at tinitimplahan ngunit hindi tinitikman hanggat hindi pa nalalahad sa altar o sa riwal.Basta paka tandaan na malaking kalapastangan ang pag kain ng una sa alay bago ang Entidad na pag aalayan o itapon ito ng wlang kapararakan .

Itunin sang

By: batahra
Leave a Reply.